khí trộn P10, bình khí trộn P10, bán bình khí trộn P10

khí trộn P10, bình khí trộn P10, bán bình khí trộn P10

Khí trộn P10, bình khí trộn P10, bán bình khí trộn P10.

Chất lượng khí trộn: 10%CH4 và 90 % Ar.

 • 10%CH4 và 90 % Ar.
 • Tạp Chất:
 • O2 < 3ppm.
 • N2 < 10 ppm.
 • H2O < 5ppx.
 • CnHm < 0.5 ppm.
 • Chai chứa khí: loại 10 lít và 40 lít.
 • Áp suất:150 bar.
 • Cách xác định chai: màu xám.
 • Ứng dụng trong Công nghiệp hàn cắt, luyện kim, thí nghiệm, bảo quản.

Chi tiết sản phẩm

Khí trộn P10, bình khí trộn P10, bán bình khí p10.

 • Chất lượng khí trộn: 10%CH4 và 90 % Ar.
 • Tạp Chất:

O2 < 3ppm.

N2 < 10 ppm.

H2O < 5ppx.

CnHm < 0.5 ppm.

Chai chứa khí: loại 10 lít và 40 lít.

 • Áp suất:150 bar.
 • Cách xác định chai: màu xám.
 • Ứng dụng trong Công nghiệp hàn cắt, luyện kim, thí nghiệm, bảo quản.

Thông tin chi tiết giá liên hệ: Mr TRƯỜNG.

Sđt: 0934152285, Mail: duongtruongkt@gmail.com.

Website:http://khilongbinhduong.com/san-pham/Khi-P10-ban-khi-p10-binh-khi-P10-ad8.html.

CÔNG TY TNHH Nhật Vương.

Địa chỉ:TDM, Bình Dương. ĐT: 0934152285.

Sản phẩm khác: KHí P10

Từ khóa

Từ khóa liên quan khí trộn P10, bình khí trộn P10, bán bình khí trộn P10 :

Sản phẩm mới