Nạp khí Nito, nạp khí Nito chữa cháy, nạp khí Nito áp suất 200 bar

Nạp khí Nito, nạp khí Nito chữa cháy, nạp khí Nito áp suất 200 bar

Nạp khí Nito, nạp khí Nito chữa cháy, nạp khí Nito áp suất 200 bar. Ứng dụng cho các hệ thống phòng cháy chữa cháy lớn.

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ nạp khí Nito cho các hệ thống chữa cháy, đảm bảo cho các hệ thống chữa cháy sử dụng khí Nito chữa cháy luôn trong tình trạng sãn sàng hoạt động tốt nhất.

 

Chi tiết sản phẩm

Nạp khí Nito, nạp khí Nito chữa cháy, nạp khí Nito áp suất 200 bar

Các hệ thống phòng cháy chữa cháy lớn hiện nay sử dụng hệ thống khí Nito chai loại 80 lít, 83 lít nạp với áp suất 200 bar. Đây là hệ thống sử dụng khí Nito hoạt động chữa cháy tự động khi có sự cố cháy.

Xem thêm sản phẩm tại: nạp khí Nito.

Thông tin chất lượng và giá liên hệ: Mr TRƯỜNG.

Sđt: 0934152285, Mail: duongtruongkt@gmail.com.

Website:http://khilongbinhduong.com/san-pham/Khi-Nito-ac30.html.

Sản phẩm khác: khí Nito, bình Nito, vỏ chai Nito

Từ khóa

Từ khóa liên quan Nạp khí Nito, nạp khí Nito chữa cháy, nạp khí Nito áp suất 200 bar :

Sản phẩm mới