NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT TRONG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

 NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT TRONG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

Đối với công nhân trong môi trường sử dụng khí Argon cần chú ý

Chkhí argon nh hưởng ti sc khe con người.

NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT TRONG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

Đối với công nhân trong môi trường sử dụng khí Argon cần chú ý

Cht khí argon nh hưởng ti sc khe con người.

Tuyến đường hô hp trc tiếp: Các cht có th được tiếp th vào thân hít phi lâu ngày


Loi khí này có th gây ngt chóng vánh trong khong công gian cht hp có nguy cơ him nguy có th làm dng th lâm thi


Khi nng đ khí Argon tăng lên cũng như nng đ oxy s b gim xung và áp sut s b thay đi. Nếu nng đ khí argon mà vượt ti mc 75% thì con người có th t vong ch trong vài phút.


Nếu b nhim khí nh s có vài du hiu như thân mt mi cơ bp suy yếu, cm xúc bt thường hay mt mi nên nhng người làm vic trong môi trường này cn vô cùng lưu ý.

Xem thêm tại: Khí Argon

Thông tin liên quan

Tin tức & sự kiện

27 10

5 công nhân Hyundai chết ngạt trong lò luyện kim

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 10/5 cho biết có 5 công nhân làm việc...
06 09

NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT TRONG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT TRONG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI
Đối với công nhân trong...
© Copyright 2018khilongbinhduong.com Designed by Viễn Nam