NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT TRONG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

06/09/2016 2:15:26 CH
NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT TRONG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI Đối với công nhân trong môi trường sử dụng khí Argon cần chú ý Chất khí argon ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT TRONG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT TRONG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

Đối với công nhân trong môi trường sử dụng khí Argon cần chú ý

Cht khí argon nh hưởng ti sc khe con người.

Tuyến đường hô hp trc tiếp: Các cht có th được tiếp th vào thân hít phi lâu ngày


Loi khí này có th gây ngt chóng vánh trong khong công gian cht hp có nguy cơ him nguy có th làm dng th lâm thi


Khi nng đ khí Argon tăng lên cũng như nng đ oxy s b gim xung và áp sut s b thay đi. Nếu nng đ khí argon mà vượt ti mc 75% thì con người có th t vong ch trong vài phút.


Nếu b nhim khí nh s có vài du hiu như thân mt mi cơ bp suy yếu, cm xúc bt thường hay mt mi nên nhng người làm vic trong môi trường này cn vô cùng lưu ý.

Xem thêm tại: Khí Argon


Sản phẩm mới