Bình chứa Nito lỏng Yds, bình Yds 30, bình Yds 35

Bình chứa Nito lỏng Yds, bình Yds 30, bình Yds 35

Bình chứa Nito lỏng loại nhỏ bình Yds 30, bình Yds 35, bình Yds 10, bình Yds 4, bình Yds 50.

 

Chi tiết sản phẩm

  • Bình Nitơ lỏng YDS-2.
  • Bình Nitơ lỏng YDS-5-200.
  • Bình Nitơ lỏng YDS-6.
  • Bình Nitơ lỏng YDS-10.
  • Bình Nitơ lỏng YDS-15B.
  • Bình Nitơ lỏng YDS-16B.
  • Bình Nitơ lỏng YDS-26B.
  • Bình Nitơ lỏng YDS-30B.
  • Bình Nitơ lỏng YDS-35B.
  • Bình Nitơ lỏng YDS-50B.

Thông tin chất lượng và giá liên hệ: Mr TRƯỜNG.

Sđt: 0934152285, Mail: duongtruongkt@gmail.com.

Website:http://khilongbinhduong.com/san-pham/Nito-long-binh-Nito-long-ad85.html.

CÔNG TY TNHH Nhật Vương.

Địa chỉ:TDM, Bình Dương. ĐT: 0934152285.

Từ khóa

Từ khóa liên quan Bình chứa Nito lỏng Yds, bình Yds 30, bình Yds 35 :

Sản phẩm mới